Jan 20 2022

Board of Trustees: January 20, 2022

6:00 pm Village Board Room
Feb 22 2022

Board of Trustees: February 22, 2022

6:00 pm Village Board Room
Mar 17 2022

Board of Trustees: March 17, 2022

6:00 pm Village Board Room
Apr 21 2022

Board of Trustees: April 21, 2022

6:00 pm Village Board Room
Jun 23 2022

Board of Trustees: June 23, 2022

6:00 pm Village Board Room
Jul 21 2022

Board of Trustees: July 21, 2022

6:00 pm Village Board Room
Aug 11 2022
Aug 11 2022

Board of Trustees: August 11, 2022

6:00 pm Village Board Room
Sep 22 2022

Board of Trustees: September 22, 2022

6:00 pm Village Board Room
Oct 20 2022

Board of Trustees: October 20, 2022

6:00 pm Village Board Room
Nov 17 2022

Board of Trustees: November 17, 2022

6:00 pm Village Board Room
Dec 15 2022

Board of Trustees: December 15, 2022

6:00 pm Village Board Room
Close window